Luleå

Måndag 30 maj kl 19.00.

Ännu ett år önskar Mitt Livs StiL alla tjejer varmt välkomna till Vår Ruset i Luleå! Området är detsamma som tidigare år; gräsytorna mellan Hälsans Hus och Luleälven i centrala Luleå. Banan går runt Gültzauudden, längs vattnet. Efter Norrbottensteatern korsar banan genom centrum mot södra hamn. Banan följer sedan vattnet under Bergnäsbron och in mot målet!

Direktanmälan 30 maj

Anmälan via internet är nu stängd. Du är välkommen att göra en direktanmälan på tävlingsdagen måndag 30 maj.
Kom till VårRusets informationstält i anslutning till start- och målplatsen mellan Hälsans Hus och Luleälven.
Öppettider: kl. 17.00-18.30.
Avgiften är 320/350 kr.
Kontant betalning. Tag gärna med jämna pengar!

Beskrivning av banan

Starten är på Repslagargatan utanför Hälsans Hus. Löparna springer efter Repslagargatan in mot Norra Hamn och svänger vänster in på Norra Strandgatan.
Därefter fortsätter banan på Bryggaregatan och Fredsgatan upp mot Gültzauudden och vänster in på Kastellgatan. I hörnet Kastellgatan/Älvgatan springer löparna ner på gång- och cykelvägen och följer vägen längs älven förbi Norrbottensteatern och restaurangbåten. Nu fortsätter banan genom centrala Luleå via Nygatan, Sandviksgatan och passerar under Södra hamnleden ut på gång- och cykelvägen runt Varvet, längs Luleäven. Straxt efter Bergnäsbron kommer tjejerna in till målet nedanför Hälsans Hus och Länsresidenset.

Arrangörsklubb

Mitt Livs StiL / Studentidrotten Luleå
Tel: 0920-49 24 60. Telefontid: Mån-tors 06.15-22.00, Fre 06.15-20.00, Lör 09.00-18.00, Söndag 09.00-20.00.
Adress: Vår Ruset, Luleå Tekniska Universitet,
971 87 Luleå.
E-post: varruset@mittlivsstil.se