Stockholm

Tisdag 26 maj kl 19.00.

Vår Ruset löps genom Norra Djurgården som i flera sekler var kunglig jaktmark.
Start och mål vid universitetområdet Frescati.
Banan går genom det sköna parkområdet Fiskartorpet/Stora Skuggan.

Nummerlappar till VårRuset Stockholm

Nummerlapparna till VårRuset Stockholm skickades fredagen den 15 maj till alla som var anmälda till och med den 11 maj. Har du anmält dig senare eller valde du att inte hämta ut nummerlappen på en Coopbutik så skickades dessa nummerlappar i måndags, den 19 maj. Senare anmälningar skickas löpande.
Nummerlapparna skickades med B-post och ska vara ute senast torsdag 21 maj.
Om du inte får din nummerlapp, går du till informationen på tävlingsområdet tävlingsdagen. Ta gärna med dig din anmälningsbekräftelse. Vid informationen får du en ny nummerlapp.

Tävlings PM

Finns att hämta här >> 

Resultat Tidtagning-klassen

Resultaten för alla i Tidtagning-klassen hittar du här.

Arrangörsklubbar

Arrangörsklubbar: Hässelby SK och Spårvägens FK.
Tel: 08-545 66 440.
Adress: Vår Ruset,
Box 15124, 167 15 Bromma.
E-post: info@varruset.se

Från kunglig jaktmark till nationalstadspark

Vår Ruset löps genom Norra Djurgården som i flera sekler var kunglig jaktmark. Hela området – som även omfattade Södra Djurgården – omgärdades av ett två meter högt och två mil långt staket, ända upp till Ålkistan vid Bergshamra.
Under 1800-talet omvandlades stora delar av Norra Djurgården till Kungliga Lantbruksakademiens Experimentfält. Här sådde man främmande fröslag för att få fram nya arter av åker- och trädgårdsväxter.
Idag ingår Norra Djurgården i Kungliga nationalstadsparken som är världens första nationalstadspark. Läs mer.

Starten

Laduviken, som ligger strax bakom starten, är en rik fågelsjö där skäggdoppingen häckar och hägern fiskar. Vigg, knip, sot- och sumphöna kan också skådas. Fram till 1700-talet var det en havsvik och tidigare var det en segelled mellan Östersjön och Brunnsviken.
Universitets blåa hus, som sträcker sig snett åt höger från startplatsen sett, huserar ungefär 35 000 studenter och utlokaliserades till Norra Djurgården i början på 70-talet till området mellan Riksmuseet, Roslagsvägen och Laduviksvägen - det som kallades lägenheten Skeppsbroäng. Innan dess var Stockholms Högskola utspridd i hus runtom Observatorielunden.

Kilometer 1

Starten går på en asfaltsväg. Efter 150 m svänger banan till vänster in på en grusväg. Efter ytterligare 100 m kommer en högersväng och sedan väntar 300 m löpning på en gräsmatta innan banan svänger vänster vid bensinmacken för in er på Baron Rålambs väg, vars namn påminner om områdets anor. Claes Erik E:Son Rålamb var hovmarskalk och överhovjägmästare. Än idag är det Kungliga Djurgårdens Förvaltning som sköter området och hovmarskalken har högsta ansvaret.
Strax kan ni på er högra sida se Stockholms äldsta koloniområde, Söderbrunn, grundad av Anna Lindhagen och Anna Åbergsson. När området anlades 1905 fanns det 15 kolonister som brukade 62 lotter. Då fick man inte bygga hus till lotterna. Idag har markytan mer än tredubblats. Kolonilotterna var hotade på 70-talet då det betecknades som ett tecken på fattigdom att odla egna grönsaker.

Kilometer 2

Här byter vägen namn till Björnnäsvägen. Det har sitt ursprung i att på 1600-talskartor kallades skogen på er vänstra sida för Lilla Björnnäset och den på er högra sida för Stora Björnnäset. Namnet syftar säkerligen på att det fanns gott om björn, som också jagades av kungligheterna.
Stora Björnnäset heter numera Lill-Jansskogen, uppkallad efter skogsvaktaren och hovjägaren Johan Persson. Under 1700-talet låg hans krog Lill-Jans på den plats som bebyggts av Tekniska Högskolan.
Fiskartorpet, högt upp till vänster, var boställe för en Djurgårdsvaktare, som höll krog och blev ett populärt värdshus på 1700-talet, besjungen i Fredmans epistel nr 71. Sedan blev det ett tidigt centrum för idrottens framväxt. Längdskidor tävlade man i redan 1889 och hopptornet är en av landets äldsta.
Banans enda lite jobbiga backe kommer efter c:a 2,5 km då banan svängt in på Fiskartorpsvägen

Kilometer 3

Husarviken, med Bobergs gasklocka på andra sidan, ska enligt etymologiska snobbar betonas på den första stavelsen. Den ursprungliga byn Húsarne låg nämligen här redan på 1200-talet och skänktes av Magnus Ladulås till Klara kloster.

Kilometer 4

En dubbel vänstersväng leder er bort från Fisksjöäng, som till bara ett par år sen var fyllt med ruckel. Miljön var perfekt för ruggiga filminspelningar. Nu har allt jämnats till marken och de sista invånarna har åter blivit hemlösa.

Kilometer 5

Språngfärden fortsätter nu mot Stora Skuggan, som var Stockholms största skyttefält fram till 70-talet. Det kunde till och med skjutas med kulspruta! Längre bak i tiden donerade Gustav III ett jägarboställe, Roslagsporten, till Abraham Niclas Edelcrantz, direktör vid Kungliga Teatern och upphovsman till Eldkvarn (som brann, inte Pluras band). Han döpte området till Skuggan. Det åttakantiga huset är ett gammalt orangeri som Edelcrantz uppförde och som numera är bostad.

Målet

Målgången sker intill Arrheniuslaboratorierna, som byggts i två etapper på 70- och 80-talet. Arkitekten Carl Nyréns skapelse påminner nog inte alltför mycket om de hyddor som bör ha rests i Unnarör, den första byn på den mark som nu fylls av Universitetets institutioner.

Flygfoto med banan finns här.Här ligger starten

Här finns en karta som visar var starten ligger.


UppvärmningspartnerUnderhållningssponsor