Uppsala
Onsdag 25 maj kl 19.00

Välkommen till Uppsala och Vårruset. Här får du tillsammans med många andra tjejer springa, jogga eller gå 5,250 m på Ulleråkersområdet och längs med Fyrisån. Start och mål är på KAP-området, vid Kungsängsbron.

Tävlingsområdet

Vårrusets tävlingsområde ligger vid KAP-området, söder om Studenternas IP vid Kungsängsbron. Du tar dig lätt till tävlingsområdet från centrum, genom att promenera eller cykla längs med Fyrisån i vår vackra stadsträdgård.

Det här är banan

Start- och Målområdet är på KAP-området. I början är underlaget asfalt och resten är grus. Banan är lättsprungen och det finns inga backar. På två platser, vid de två vätskekontrollerna, kommer det att finnas en orkester som peppar så att du känner dig stark under loppet. Se bankarta >>

Spring Vårruset och stötta svenska idrottare

Som deltagare i Vårruset är du viktig. Inte bara för att du gör loppet trevligare. Du bidrar till ett bättre och starkare idrottsverige. Det överskott som Vårruset genererar går till hundra procent tillbaka till idrotten via arrangörsklubben. Korpen Uppsala har både ungdomar, juniorer och seniorer i sina lagidrotter- och motionsverksamhet.

Arrangörsklubb

Korpen Uppsala
Tel: 018-15 54 45
Telefontid: Säkrast mellan 09.00 - 13.00
Kontaktperson: Marie Myhrberg

Adress: Vårruset, Korpen Uppsala
Linnégatan 5B
753 32 Uppsala
E-post: info@korpen-uppsala.se
Hemsida: www.korpenuppsala.se

Uppvärmningspartner